كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
چرا دستگاه صداي غيرعادي دارد؟
چرا درجه برودت داخل دستگاه كافي نيست؟
دستگاه روي سطح ناصاف قرار گرفته است
لوله هاي پشت دستگاه دچار لرزش است
ترموستات را روي درجه بالا قرار دهيد
ترمومتر، درجه برودت صحيح را نشان نميدهد
درب دستگاه درست بسته نشده و يا زياد باز و بسته ميشود
دستگاه نزديك به يك منبع حرارتي قرار دارد
چرا دستگاه روشن نمي شود؟
چرا دستگاه اتومات نمي كند؟
چرا با وجود عملكرد صحيح كمپرسور، اواپراتور دائما‌ً خيس بوده و آب از آن چكه مي كند؟
پريز برق ندارد و يا دوشاخه/سيم رابط معيوب است
ترموستات معيوب است
اورلود معيوب است
سيمهاي رابط از مجموعه سيمهاي مدار قطع شده اند
لوله بلو از جاي خود خارج شده است
كنتاكت هاي ترموستات به يكديگر جوش خورده اند
مقدار برفك در اواپراتور بسيار زياد است
سيم بندي يخچال اشتباه است
ترموستات بر روي درجه مناسب قرار نگرفته است
ترموستات تنظيم نيست
سيستم ذوب برفك (ديفراست) دائماً در مدار است
چرا قبل از آنكه يخچال شروع به كار كند، صداي بخصوصي داده و از كار مي افتد؟
چرا با اينكه كمپرسور يخچال بي وقفه در حال كار است،  اتومات نمي كند و در يخچال سرما وجود ندارد؟
برق ضعيف است
اورلود معيوب است
موتور نيم سوز شده است
در يخچال گاز وجود ندارد
گاز يخچال كم است
موتور الكتريكي سالم است اما كمپرسور معيوب شده است
كندانسور به ديوار چسبيده است و يا فاصله اش با ديوار بسيار كم است
فن معيوب شده است
چرا اواپراتور در فواصل زماني اندك، مملو از برفك مي شود؟
چرا صداي يخچال در هنگام كار، غيرعادي و تا حدودي زياد است؟
لاستيك دور درب خراب است
غذا به صورت گرم در يخچال قرار داده مي شود
ديفراست اتوماتيك دچار مشكل شده است
يخچال كاملاً تراز قرار نگرفته است
موتور فن دچار مشكل شده است
اتصالات موتور (كمپرسور) به شاسي شل شده است
موتور معيوب است
مسير گردش گاز در يخچال مسدود شده است
رله استارت معيوب است
چرا بدنه يخچال برق دارد؟
موتور اتصال بدنه دارد
ترموستات اتصال بدنه دارد
سرپيچ لامپ داخل يخچال اتصال بدنه دارد
سيمهاي رابط معيوب شده اند
چرا مواد داخل يخچال منجمد شده و سرماي داخل دستگاه بسيار زياد است؟
ترموستات اتومات نمي كند
ترموستات تنظيم نيست
گاز بيش از حد تزريق شده است
چرا با باز شدن درب يخچال، فيوز منزل قطع مي شود؟
سيم بندي لامپ روشنايي يخچال اشتباه است
پايه هاي درون سرپيچ لامپ به يكديگر چسبيده اند
پرسش و پاسخ
يخچال و
سايد باي سايد