كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
چرا صداي ماشين در حال كار بسيار زياد است؟
چرا ماشين در حال شستشوي لباسها حركت مي كند؟
محل قرار گرفتن ماشين تراز نيست
تسمه ماشين خراب است
بلبرينگهاي ماشين خراب شده اند
سه نظام نگهدارنده درام شكسته اند
المنت به طور صحيح تعويض نشده است
سيم بندي ماشين با تسمه درگير شده است
محل نصب ماشين تراز نيست
بست هاي نگهدارنده از ديگ جدا نشده اند
ميله هاي ترانسپورت (حمل و نقل) از ديگ جدا نشده اند
محور درام تاب برداشته است
چرا ماشين روشن نمي شود؟
چرا با روشن شدن ماشين، فيوز برق منزل قطع مي شود؟
پريز برق ندارد
دوشاخه و يا سيم رابط معيوب شده اند
كليد ماشين خراب شده است
درب ماشين كاملاً بسته نشده است
ميكروسوئيچ خراب شده است
سيم بندي مدار اشتباه است
يكي از مصرف كننده ها كاملاً معيوب شده است
ماشين داراي اتصال بدنه شديد است
چرا همه پودر ريخته شده در جاپودري، به ديگ منتقل نمي شود؟
پودر در خانه هاي مورد نظر ريخته نشده است
فيلتر شير برقي كثيف است
فشار آب شهر ضعيف است
خروجي جاپودري به ديگ كثيف است
چرا با حركت ولوم تايمر به طرف بيرون، لامپ خبر روشن شده اما لباسشويي آبگيري نمي كند؟
ميكروسوئيچ بسته نشده است
سيمهاي رابط مدار قطع شده اند
هيدروستات خراب است
شير برقي سوخته است
چرا موتور چند لحظه پس از حركت متوقف مي شود؟
اورلود خراب است
موتور نيم سوز شده است
بار ماشين زياد است
چرا با روشن شدن ماشين، آب وارد مخزن شده اما آبگيري تمام نمي شود؟
مدار اشتباه بسته شده است
هيدروستات خراب است
شيلنگ هواي هيدروستات خراب است
پودر شوينده از نوع غير استاندارد بوده است
چرا ماشين پس از اتمام آبگيري، ساير عمليات شستشو را انجام نمي دهد؟
هيدروستات خراب است
سيم رابط بين هيدروستات و تايمر قطع شده است
بوبين تايمر سوخته است
چرا شستشو انجام مي شود، اما آب تخليه نمي شود؟
سيم رابط بين تايمر و پمپ قطع شده است
پمپ خراب است
چرا آب جذب شده توسط ماشين بسيار زياد است؟
هيدروستات تنظيم نيست
چرا تايمر در تغيير اتومات برنامه هاي شستشو دچار مشكل شده و در اواسط كار خود متوقف مي شود؟
توپي تايمر خراب شده است
چرا با چرخش اتومات برنامه ها انجام نمي شود بلكه تايمر بر روي هر برنامه عمليات خاص همان برنامه را انجام مي دهد؟
بوبين تايمر سوخته است
چرا به محض باز كردن شير آب شهر و بدون روشن شدن ماشين، آب وارد دستگاه مي شود؟
شير برقي خراب است
چرا لباسها در حال شستشو،‌ پاره و يا نخ كش مي شوند؟
شيئي برنده در بدنه درام وجود دارد
پرسش و پاسخ
ماشين لباسشويي