كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
چرا با وجود برفك بر روي اواپراتور، باد سرد از كولر خارج نمي شود؟
چرا هواي خارج شده از كولر كاملاً گرم است؟
كليد چند حالته فن خراب است
موتور فن كاملاً سوخته است
پروانه مخصوص اواپراتور هرزگرد شده است
تسمه پروانه فن پاره شده است
مسير ورود هوا به داخل كولر مسدود است
ترموستات خراب است و كمپرسور روشن نمي شود
سيم رابط بين ترموستات و كمپرسور قطع شده است
اورلود خراب است
رله استارت معيوب است
گاز كولر تخليه شده است
چرا قبل از آنكه كمپرسور استارت نمايد، با شنيدن صدايي متوقف مي شود؟
چرا صداي كار كولر بسيار زياد است؟
برق ضعيف است
مسير گردش گاز مسدود است
رله استارت خراب است
اورلود خراب است
موتور نيم سوز شده است
خازن راه انداز خراب است
كولر در وضعيت تراز قرار نگرفته است
لاستيكهاي لرزه گير موتور فن و يا كمپرسور خراب شده اند
برخي از قطعات كولر مثل تسمه هاي نگهدارنده موتور شل شده اند
يكي از پروانه ها با شيئي درگير است
اتصالات كمپرسور و يا موتور فن به بدنه ضعيف شده است
چرا كولر روشن نمي شود؟
پريز برق ندارد
دوشاخه و يا سيم رابط خراب است
كليد اصلي خراب است
يكي از سيمهاي اصلي مدار قطع شده است
چرا به محض روشن شدن كليد اصلي دستگاه (و يا ترموستات) فيوز برق منزل قطع مي شود؟
اتصالات اشتباه شده است
يكي از سيمها از محل اتصال خود خارج و با سيمهاي مجاور برخورد كرده است
يكي از خازنها خراب شده است
موتور فن و يا موتور كمپرسور سوخته است
چرا سرماي كولر بيش از حد است به گونه اي كه قسمتهايي از اواپراتور برفك زده اما اتومات انجام نمي شود؟
كنتاكت هاي ترموستات به يكديگر جوش خورده اند
لوله بلوي ترموستات از محل نصب خود خارج شده است
قسمت اتومات ترموستات گازي خراب شده است
چرا موتور فن صدا مي دهد اما حركت نمي كند؟
شافت موتور گريپاژ و يا درگير است
خازن راه انداز خراب است
موتور نيم سوز شده است
پرسش و پاسخ
كولر گازي